Första sidan

LINDOME VÄGFÖRENING

Välkommen till Lindome vägförenings hemsida

Info om asfaltering av Annestorpsvägen

Många har frågat varför vi inte asfalterar hela vägen. I nuläget finns ej pengar till hela vägen utan resterande del kommer att läggas in i budgeten för nästa år. Groparna som ligger mitt för församlingscentrum ligger på vägdel som inte Lindome vägförening har ansvar för. Läs mer i artikel införd i Mölndalsposten 2018-10-15. Kopia här.

Mölndals stads övertagande av vägföreningens ansvar för vägarna.

 

Vi har nu påbörjat samtal med de olika partierna. Resultatet av dessa samtal kommer att redovisas på hemsidan. Läs mer på informations-sidan

På dessa sidor kan du få information om bestämmelser samt om vad som händer inom vägföreningen. Om du är entreprenör och skall utföra arbeten inom vägföreningens områda så finner du här bestämmelser samt ansökningsblanketter för schaktningsarbeten.

 

För att utföra akutarbeten VA och EL/TELE finns ett formulär för att förenkla öppningsanmälan. Att tänka på är att en ansökningsblankett skall skickas in inom 24 h.

 

Om du är medlem i föreningen och skall utföra ett större arbete på din fastighet som medför tunga transporter så skall du anmäla detta enligt våra bestämmelser.

 

För er som medlem är det viktigt att känna till bestämmelser för växtlighet, utplacering av blomlådor/farthinder samt ägarbyte.

 

Vill du lämna ett meddelande till styrelsen kan du använda formuläret som finns under "Dokument/Kontakta".

 

Planerad styrelsemöten 2018: 29/5, 28/8, 27/11, 29/1. Om ni har något ni vill att styrelsen skall ta upp så går det bra att kontakta med kontaktformuläret.

 

Planerat årsmöte 2019: 26/2. Motioner styrelsen tillhanda senast 2019-01-01.

ÅRSMÖTE 2018

 

Årsmötet genomfördes 2018-02-27 i Kyrkans hus.

 

Beklagar att handlingarna som fanns tillgängliga på hemsidan före årsmötet var inkorrekta. Orginalhandlingarna underskrivna av styrelsen var korrekta. Vid kopiering har det blivit fel och uppgifter från årsmöte 2017 har av misstag blivit inkopierade. Korrekta handlingar finner du via länkarna här nedan.

 

Årsmötesprotokoll kommer att finns tillgänligt på Lindome bibliotek från 2018-03-13.

 

Styrelsen

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL HÄR

 

Årsberättelse 2017 Förslag till åtgärder 2018 Förslag till utgifts- och inkomststat 2018