Ägarbyte

LINDOME VÄGFÖRENING

Bestämmelser

om ägarbyte

Ägarbyte


I det fall fastighet som ingår i vägföreningen bytt ägare eller om ägarbyte kommer att ske inom närmaste tiden var vänlig meddela detta genom att fylla i och sända in blankett om ägarbyte. Blanketten finner du under "Dokument".


med brev (mall för brev hittar du under "Dokument/Kontakta) till:

Lindome vägförening

Box 98

437 21 Lindeme


eller via mail (se nedan) till

info@lindome-vf.se

Underrättelse om ägarbyte