Akuta El o Tele arbeten

LINDOME VÄGFÖRENING

Akuta EL o TELE arbeten

Akuta EL- och TELE-arbeten


Formuläret på denna sida är till för att förenkla anmälan om akuta EL- och TELE-arbeten.


Användandet av formuläret förutsätter att dokumenten "Bestämmelser vid schaktningsarbeten ........." och "Bestämmelse för arbeten på och invid ........" har lästs igenom och följs,


Ansökningsblankett med detaljer skickas in inom 24 tim (länk till blanketten, se nedan).


Formuläret används både vid anmälan om akutarbeten samt när arbetet är utfört.


Lindome vägförening kommer därefter att sända faktura på de kostnader som uppståt vid slutliga återställningen.

Länkat till dokument


Bestämmelser vid schaktningsarbeten.


Bestämmelser vid arbeten på och invid föreningens vägar.


Ansökningsblankett för arbetet (kan sändas in med e-post till   info @ lindome-vf.se

WORD-format    PDF-format

Öppningsanmälan
Ansökan med detaljer inom 24 h
Arbetet klart