Bestämmelser

LINDOME VÄGFÖRENING

Bestämmelser

För att vägföreningens områden skall fungera och se ordentliga ut så har det tillkommit en del bestämmelser som gäller inom Lindome vägföreningsområde. Det är av väsentlig betydelse att dessa bestämmelser följs av medlemmar och entreprenörer som bor eller utför verksamhet inom området.


Det är särskilt viktigt att större arbeten anmäls till föreningen, även om arbetet avser egen tomtmark.
Innehåll:         

Bestämmelser vid schaktningsarbeten

Bestämmelser för arbeten på och invid föreningens vägar

Bestämmelser för växtlighet

Bestämmelser för farthinder och blomlådor

ÄgarbyteAnsökningshandlingar finner du under "Dokument"