Information

LINDOME VÄGFÖRENING

Information

Nytt huvudmannaskap för Lindome vägförening

 

I enlighet med årsmötesbeslut verkar föreningen för att Mölndals stad skall överta väghållningsansvaret för hela Lindome tätort således även vägföreningens område (se redovisad artikel ur Mölndals Posten). Som framgår av artikeln har Kjell Bengtsson av föreningen erhållit uppdraget att förhandla med staden för att snarast möjligt få ett övertagande till stånd. Skälet härtill är att Kjell har goda kontaktvägar bland de styrande i staden och stor erfarenhet som förhandlare.

 

Gränserna för väghållningsansvaret inom tätorten är synnerligen splittrad. För vissa gator är väghållningen uppdelad i flera delsträckor som är fördelat mellan vägföreningen och staden vilket innebär att medlemsavgift utgår för flera fastighetsägare men inte för grannarna på samma gata. Frågan om stadens/kommunens övertagande av väghållningen har varit på tapeten under lång tid och otaliga möten med företrädare för staden har hållits genom åren. Frågan är komplex och tenderar varje gång att hamna i långbänk inom stadens förvaltningar. Varje insats som kan påskynda processen till önskat resultat är därför synnerligen värdefull.

 

Ni medlemmar har en viktig roll i sammanhanget och kan genom att på olika sätt göra er stämma hörd sätta press på staden. Ta gärna kontakt med era politiska företrädare och påpeka det orimliga i att Ni som fastighetsägare betalar "dubbla" avgifter/skatt för väghållningen inom tätorten.

Kopia på artikel införd i Mölndals Posten

31.december 2015

Klicka på bilden för att få större >>>>> Artikel

 

Det var även ett inslag i nyheterna den

2.januari >>>>> Ljudfil

ÅRSMÖTE 2018

 

Här kommer information om årsmötet att läggas in.

Ni kommer att finna alla nödvändiga dokument eller länkar till dokumenten här.