Vägföreningarna

LINDOME VÄGFÖRENING

Mölndals stads övertagande av vägföreningen. Möte med


VÄGFÖRENINGARNA

Lindome och Kållered

Övertagande av vägföreningar möte nr 1

2018-04-18


Plats Kållered


Närvarande: Lars Olov Dahlund LVf, Jan Anderberg LVf, Lars Henrik Benzel KvF, Lennart Bengtsson KvF, Jan Grimmefelt KVf, Carina Lund KVf, Bengt Wahlstedt KVf


Mötets syfte var att vi skulle gå igenom frågor som vi skall ställa på Mötet med tekniska förvaltningen i Mölndal tisdagen 24 april angående Mölndals eventuella övertagande av vägföreningarna.


1.  Vilka frågor vill vi ha svar på.


Mötet enades om att nedanstående frågor skulle vi vilja få svar på


•Hur har man fått fram kostnader på 5 miljoner?

•Hur har man beräknat den höga kostnaden för att upprusta vägföreningarnas vägnät till kommunal standard då det i verkligheten är Vf som har högre kvalité än vad Mölndal har.

•Hur går ärendet mellan olika instanser inom kommunen ss. Trafikverket, trafiknämnd, kommunstyrelse och ev. flera instanser?


Detta är frågor vi kom överens om att ta upp. Om vi under tiden till mötet kommer på flera så kan vi lista dom så vi inte glömmer av dom under själva mötet.


2.  Övrigt


•L.O.Dahlund har fått en förfrågan från Mölndal om hur många m2 väg LVf har. Detta borde väl Mölndal kunna se sjölva m.h.a. sina egna kartor o.d. eller är det ett nytt påfund.

•Vägföreningarna har stor svårighet att skaffa medlemmar till styrelser. Vad händer om vi inte kan få någon till en styrelse och Mölndal inte tar över?


3.  Ytterligare möte


•Efter detta möte (24 april) har vi säkerligen ett antal ytterligare frågor och vill ha ett ytterligare möte. Vid det mötet vill vi  att berörda politiker skall närvara. Ett övertagande är en stor fråga för vägföreningar och för ett tusental av Mölndals medborgare.