Miljöpartiet

LINDOME VÄGFÖRENING

Mölndals stads övertagande av vägföreningen. Möte med

 

MILJÖPARTIET

Information om mötet med Miljöpartiet.

Övertagande av vägföreningar möte nr 3

2018-05-04

MILJÖPARTIET

 

Plats Mölndal stadskontor

 

Närvarande från vägföreningarna: Lars Olov Dahlund LVf, Lennart Malby LVf, Lennart Bengtsson KVf, Bengt Wahlstedt KVf

Närvarande från miljöpartiet: Ulrika Frick och Hans Lundin

 

Syftet med mötet var att få Miljöpartiets syn på Mölndals stads övertagande av Lindome, Kållered vägföreningar samt en väg från Tulebo vägförening. Vi ville också att Miljöpartiet skulle bli orienterat hur vi ser på övertagandet.

 

1. Vägföreningarna orienterade om verksamheten.

 

Lindome och Kållered vägföreningars representanter orienterade om hur ekonomi och omfattning av verksamheten är.

 

Bland annat tas frågan om orättvisa genom att de som är medlemmar betalar medlemsavgift för vägunderhållet samt även via skattsedeln. De som bor utanför vägföreningarnas områden betalar enbart via skattsedel men får fullt ut använda vägarna inom vägföreningarnas områden.

 

Ekonomi och medlemsantal redovisades enligt nedan.

 

Lindome VF Kållered VF

Medlemsantal 1000 400

Medlemsavgift 450/enhet 1000/enhet

Antal km väg ca 28 km ca 10 km

Kommunalt bidrag 660 kkr 430 kkr

 

Styrelserna i vägföreningarna var lite oroliga för det planarbete som eventuellt kommer att ske i samband med övertagande. Det får inte uppstå kostnader för fastighetsägarna i och med att det blir detaljplanerat.

 

2. Miljöpartiets syn på övertagande

 

Miljöpartiet såg positivt på ett övertagande av vägföreningar. Man ansåg att det kanske kunde ta några år innan Mölndals stad tagit över i sin helhet, beroende på vilket beslut som kommer att fattas i kommunstyrelsen och sedermera i kommunfullmäktige.

 

Miljöpartiet ansåg att det ej skulle förekomma sådana här orättvisor utan att kommunen skulle vara ansvariga för hela vägnätet.

 

3. Sammanfattning

 

Ett positivt möte med positiva besked vilket ser ljust ut för framtiden.