Nya Moderaterna

LINDOME VÄGFÖRENING

Mölndals stads övertagande av vägföreningen. Möte med

 

NYA MODERATERNA

Information om mötet med Nya Moderaterna.

Övertagande av vägföreningar möte nr 9

2018-06-13

Nya Moderaterna

 

Plats: Nya Moderaternas lokal i Mölndal

 

Närvarande från vägföreningarna: Lennart Bengtsson KVf, Carina Lund KVf, Jan Grimmefält KVf och Lennart Malby LVf.

Närvarande från Nya Moderaterna: Mölndal Södra: Johan Ahlsell, Per Malm, Kristian Vramsten och Kajsa Hamnén

 

Syftet med mötet var att få Nya Moderaternas syn på Mölndals stads övertagande av Lindome, Kållered vägföreningar samt övriga vägföreningar i Lindome/Kållered. Vi ville också att nya Moderaterna skulle bli orienterade hur vi ser på övertagandet.

 

1.Vägföreningarna orienterade om verksamheten.

 

Lindome och Kållered vägföreningars representanter orienterade om hur ekonomi och omfattning av verksamheten är.

 

Bland annat tas frågan om orättvisa genom att de som är medlemmar betalar medlemsavgift för vägunderhållet samt även via skattsedeln. De som bor utanför vägföreningarnas områden betalar enbart via skattsedel men får fullt ut använda vägarna inom vägföreningarnas områden.

 

Ekonomi och medlemsantal redovisades enligt nedan.

 

Lindome VF Kållered VF

Medlemsantal 1000 400

Medlemsavgift 450/enhet 1000/enhet

Antal km väg ca 28 km ca 10 km

Kommunalt bidrag 660 kkr 430 kkr

 

Styrelserna i vägföreningarna var lite oroliga för det planarbete som eventuellt kommer att ske i samband med övertagande. Det får inte uppstå kostnader för fastighetsägarna i och med att det blir detaljplanerat.

 

Vägföreningarna poängterade att det var viktigt att medlemmarna får reda på hur Nya Moderaterna ställer sig till ett övertagande.

 

2.Nya Moderaternas syn på övertagande.

 

Nya Moderaterna såg positivt på ett övertagande av vägföreningarna och kommer att arbeta för att Mölndals stad kommer att ta över vägarna och att försöka få förvaltningen att göra en plan för övertagandet. Ett annat alternativ som diskuterades var att ge föreningarna ökade medel så att det blir kostnadsneutralt för föreningens medlemmar. De kommer också att undersöka hur övertagandet skett i andra kommuner där man inte gjort nya detaljplaner för området.

3.Sammanfattning

 

Ett positivt möte med positiva besked vilket ser ljust ut för framtiden.