Sverigedemokraterna

LINDOME VÄGFÖRENING

Mölndals stads övertagande av vägföreningen. Möte med

 

SVERIGEDEMOKRATERNA

Information om mötet med Sverigedemokraterna.

Övertagande av vägföreningar möte nr 4

2018-05-15

SVERIGEDEMOKRATERNA

 

Plats Lindome församlingscentrum

 

Närvarande från vägföreningarna: Lars Olov Dahlund LVf, Lennart Malby LVf, Lennart Bengtsson KVf, Carina Lund KVf.

Närvarande från Sverigedemokraterna: Tomas Dahlqvist och Tomas Olin.

 

Syftet med mötet var att få Sverigedemokraternas syn på Mölndals stads övertagande av Lindome, Kållered vägföreningar samt en väg från Tulebo vägförening. Vi ville också att Sverigedemokraterna skulle bli orienterade hur vi ser på övertagandet.

 

1. Vägföreningarna orienterade om verksamheten.

 

Lindome och Kållered vägföreningars representanter orienterade om hur ekonomi och omfattning av verksamheten är.

 

Bland annat tas frågan om orättvisa genom att de som är medlemmar betalar medlemsavgift för vägunderhållet samt även via skattsedeln. De som bor utanför vägföreningarnas områden betalar enbart via skattsedel men får fullt ut använda vägarna inom vägföreningarnas områden.

 

Ekonomi och medlemsantal redovisades enligt nedan.

 

Lindome VF Kållered VF

Medlemsantal 1000 400

Medlemsavgift 450/enhet 1000/enhet

Antal km väg ca 28 km ca 10 km

Kommunalt bidrag 660 kkr 430 kkr

 

Styrelserna i vägföreningarna var lite oroliga för det planarbete som eventuellt kommer att ske i samband med övertagande. Det får inte uppstå kostnader för fastighetsägarna i och med att det blir detaljplanerat.

 

Vägföreningarna poängterade att det var viktigt att medlemmarna får reda på hur Sverigedemokraterna ställer sig till ett övertagande.

 

2. Sverigedemokraternas syn på övertagande

 

Sverigedemokraterna såg positivt på ett övertagande av vägföreningarna och var tacksamma för den orientering vi som vägföreningarna gett dom.

 

Sverigedemokraterna ansåg att det ej skulle förekomma sådana här orättvisor utan att kommunen skulle vara ansvariga för hela vägnätet.

 

3. Sammanfattning

 

Ett positivt möte med positiva besked vilket ser ljust ut för framtiden.