Tekniska förvaltningen

LINDOME VÄGFÖRENING

Mölndals stads övertagande av vägföreningen. Möte med


TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Övertagande av vägföreningar möte nr 2

2018-04-24


Plats Mölndal


Närvarande från vägföreningarna: Lars Olov Dahlund LVf, Jan Anderberg LVf, Lennart Bengtsson KvF, Bengt Wahlstedt KVf, Lennart Malby LVf.


Mötets syfte var att vi skulle få svar på några av våra frågor till tekniska förvaltningen angående Mölndals eventuella övertagande av vägföreningarna.


1.  Frågor möte 2018-04-18.


•Hur har man fått fram kostnader på 5 miljoner för driften de första åren?

oTekniska förvaltningen har använt en schablon, vilket innebär att kostnaderna blir betydligt högre än för vägföreningarna.

•Hur har man beräknat den höga kostnaden för att upprusta vägföreningarnas vägnät till ”kommunal standard” då det i verkligheten är Vf som har högre kvalité än vad Mölndal har.

oFrågan kommer att utredas igen. Utredare åker ut och tittar på standarden på vägföreningarnas vägar.

•Hur går ärendet mellan olika instanser inom kommunen ss. förvaltningen, trafiknämnd, kommunstyrelse och ev. flera instanser?

oTekniska förvaltningen utreder på uppdrag av tekniska nämden.

oTekniska nämnden beslutar om ärendet skall gå vidare till kommunstyrelsen.

oKommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärendet och lämnar det eventuellt till kommunstyrelsen för beslut.

oKommunstyrelsen beslutar i ärendet och om det behövs ytterligare utredning skickar det tillbaka till tekniska nämden.

oKommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet.


För att poverka beslutet finns det tre instanser vi som vägföreningar kan påverka, tekniska förvaltningen, kommunstyrelsen, kommunalfullmäktige.


2.  Övrigt


•Vägföreningarna har stor svårighet att skaffa medlemmar till styrelser. Vad händer om vi inte kan få någon till en styrelse och Mölndal inte tar över?


3.  Möte med politiska partier


•Beslutades att vägföreningarna skulle försöka få till möten med samtliga politioska partier, helst under maj månad.