Vänsterpartiet

LINDOME VÄGFÖRENING

Mölndals stads övertagande av vägföreningen. Möte med

 

VÄNSTERPARTIET

Information om mötet med Vänsterpartiet.

Övertagande av vägföreningar möte nr 7

2018-06-05

VÄNSTERPARTIET

 

Plats Lindome församlingscentrum

 

Närvarande från vägföreningarna: Lars Olov Dahlund LVf, Lennart Malby LVf, Lennart Bengtsson KVf, Carina Lund KVf.

Närvarande från Vänsterpartiet: Lennart Svensson.

 

Syftet med mötet var att få Vänsterpartiets syn på Mölndals stads övertagande av Lindome, Kållered vägföreningar samt en väg från Tulebo vägförening. Vi ville också att Vänsterpartiet skulle bli orienterade hur vi ser på övertagandet.

 

1.Vägföreningarna orienterade om verksamheten.

 

Lindome och Kållered vägföreningars representanter orienterade om hur ekonomi och omfattning av verksamheten är.

 

Bland annat tas frågan om orättvisa genom att de som är medlemmar betalar medlemsavgift för vägunderhållet samt även via skattsedeln. De som bor utanför vägföreningarnas områden betalar enbart via skattsedel men får fullt ut använda vägarna inom vägföreningarnas områden.

 

Ekonomi och medlemsantal redovisades enligt nedan.

 

Lindome VF Kållered VF

Medlemsantal 1000 400

Medlemsavgift 450/enhet 1000/enhet

Antal km väg ca 28 km ca 10 km

Kommunalt bidrag 660 kkr 430 kkr

 

Styrelserna i vägföreningarna var lite oroliga för det planarbete som eventuellt kommer att ske i samband med övertagande. Det får inte uppstå kostnader för fastighetsägarna i och med att det blir detaljplanerat.

 

Vägföreningarna poängterade att det var viktigt att medlemmarna får reda på hur Vänsterpartiet ställer sig till ett övertagande.

 

2.Vänsterpartiets syn på övertagande

 

Vänsterpartiet såg positivt på ett övertagande av vägföreningar.

 

Vänsterpartiet ansåg att det ej skulle förekomma sådana här orättvisor utan att kommunen skulle vara ansvariga för hela vägnätet.

 

3.Sammanfattning

 

Ett positivt möte där vi kan konstatera att Vänsterpartiet anser att Mölndals stad skall inneha ansvaret för vägnätet inom tätbebyggt område.