Verksamhet

Verksamhetsområden

LINDOME VÄGFÖRENING

Lindome vägförenings verksamhetsområde är uppdelat i åtta områden. Vi har benämnt dom som område A - H. Inom dessa områden ansvarar vägföreningen för väghållningen, vinter- som sommarväghållning.


Belysning utefter dessa vägar svarar Mölndals Stad för. Så om det uppstår fel på belysningen skall ni kontakta Mölndals Stad.

Detalskartor.


För att kunna se mer detaljer kan ni gå till detaljkarta för resp område. Använd länkarna här under.