Första sidan

LINDOME VÄGFÖRENING

Välkommen till Lindome vägförenings hemsida

Stämma/Årsmöte 2020


Kallelse till Lindome vägförenings stämma/årsmöte 2020


Datum och tid: Tisdagen den 25.februari 2020 kl 1900

Plats:                 Kyrkans Hus (uppe vid Lindome kyrka)


Handlingar kommer att finnas tillgängliga på Biblioteket Lindome två veckor före stämman/årsmötet

Årsmötes handlingar 2020 exklusive revisionsberättelse och varlberedningens förlag

Revisionsberättelse 2019


//  Styrelsen


Mölndals stads övertagande av vägföreningens ansvar för vägarna.


Läs mer på informations-sidan

På dessa sidor kan du få information om bestämmelser samt om vad som händer inom vägföreningen. Om du är entreprenör och skall utföra arbeten inom vägföreningens områda så finner du här bestämmelser samt ansökningsblanketter för schaktningsarbeten.


För att utföra akutarbeten VA och EL/TELE finns ett formulär för att förenkla öppningsanmälan. Att tänka på är att en ansökningsblankett skall skickas in inom 24 h.


Om du är medlem i föreningen och skall utföra ett större arbete på din fastighet som medför tunga transporter så skall du anmäla detta enligt våra bestämmelser.


För er som medlem är det viktigt att känna till bestämmelser för växtlighet, utplacering av blomlådor/farthinder samt ägarbyte.


Vill du lämna ett meddelande till styrelsen kan du använda formuläret som finns under "Dokument/Kontakta".


Planerad styrelsemöten 2019: 29/1. Om ni har något ni vill att styrelsen skall ta upp så går det bra att kontakta med kontaktformuläret.


ÅRSMÖTE 2019


Protokoll finns på Lindome bibliotek.


StyrelsenHämta prptokollet här   Årsmöte 2019