START

LINDOME VÄGFÖRENING

Välkommen till Lindome vägförenings hemsida


Årsstämma

Föreningens ordinarie stämma kommer sannolikt att hållas online på grund av den pågående pandemin, blir det ändringar till det bättre försöker vi vara i Kyrkans Hus (Barnsjövägen 19, Lindome) som vanligt. Detaljer om detta kommer att kommuniceras i kallelsen i början av året och på hemsidan. Stämman hålls oavsett den 25 februari 2021 klockan 19.00.


Års- och revisionsberättelser, debiteringslängd samt förslag till inkomst- och utgiftsstat kommer att finnas tillgängliga på Lindome bibliotek och på hemsidan från början av februari 2021. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 januari 2021. Notera att för att en medlemsfastighet skall ha rösträtt på stämman behöver samtliga ägare av fastigheten närvara eller representeras med fullmakt.


Ladda hem senaste medlemsbrevet här
Rekrytering
Styrelsen har inte lyckats rekrytera en förvaltare under året och kommer att fortsätta leta efter en lämplig person under 2021. Arbetet innebär skötsel av föreningens operativa verksamhet på dagtid,exempelvis granskning och beräkning av faktureringsunderlag, kontroll av status på våra vägar osv.
Känner du någon som har kompetenser för den här typen av tjänst är styrelsen väldigt intresserad av att få förslag.


På den här hemsidan finns information om bestämmelser samt om vad som händer inom vägföreningen. Om du är entreprenör och ska utföra arbeten inom vägföreningens områden så finns här bestämmelser samt ansökningsblanketter för schaktningsarbeten.


För att utföra akutarbeten VA och EL/TELE finns ett formulär för att förenkla öppningsanmälan. Vänligen tänk på att en ansökningsblankett ska skickas in inom 24 h.


Om du är medlem i föreningen och ska utföra ett större arbete på din fastighet som medför tunga transporter så ska du anmäla detta enligt våra bestämmelser.


För er som medlem är det viktigt att känna till bestämmelser för växtlighet, utplacering av blomlådor/farthinder samt ägarbyte.


Vill du lämna ett meddelande eller vill att styrelsen ska ta upp något kan du använda formuläret som finns under Kontakt.