START

LINDOME VÄGFÖRENING

Välkommen till Lindome vägförenings hemsidaKallelse till årsstämma 2021

Föreningens ordinarie stämma kommer att hållas online via mötestjänsten Zoom torsdag den 25 februari 2021 klockan 19.00 på grund av den pågående pandemin. 
Hej alla medlemmar!


Nästa vecka är det dags för Lindome Vägförenings årsmöte 2021. Då världen ser ut som den gör kommer vi att hålla årsmötet online via plattformen Zoom. Zoom är ett verktyg för att hålla videokonferensmöten. I det bifogade dokumentet hittar ni information som förklarar hur vi kommer att hantera talarlista, omröstning osv. Om ni har frågor så maila dem till oss på info@lindome-vf.se innan det är dags så vi hinner svara. Nedan kommer en “att göra- lista” inför mötet.

1. Se till att du har laddat ner programmet Zoom till din dator, surfplatta eller mobil
Om du sitter vid någon av de sistnämnda kan du ladda ner appen via appstore (iphone) eller Play (android). Om du istället sitter vid en dator, vilket är det bästa, så kan du ladda ner Zoom här https://zoom.us/download. Om du inte gjort detta innan årsmötet kommer din dator fråga om du vill ladda ner Zoom när du klickar på inbjudningslänken nedan.

2. Se till att både din mikrofon och webbkamera fungerar
Det viktigaste är att vi hör dig. Om du har ett headset är detta därför bra att använda. Om din kamera inte fungerar är det inte hela världen men vi vill gärna se dig kunna bekräfta att det är du.

3. Se till att du har bra internetuppkoppling
Se till att du sitter på en plats där du vanligen har bra internetuppkoppling och kan
höra och se mötet väl.

4. Lämna in fullmakt i förväg
Vi kan bara hantera en fastighet per enhet (dator/platta etc) så om inte samtliga fastighetsägare sitter vid samma enhet och deltar på mötet måste en fullmakt skickas in till vägföreningen inför stämman. Nedan finns en mall för hur fullmakten bör se ut men den kan skrivas för hand på papper om ni saknar skrivar. Det finns annars utskrivna mallar på Lindome bilbliotek. Fullmakten skall lämnas i Box 98 på ICA i Lindome Centrum senast dagen innan stämman.

LÄNK TILL STÄMMAN:
När det är dags så klickar du på denna länken så kommer du till mötet. Vi ber ALLA deltagare att logga in minst 15 minuter i förväg för att kolla medlemskap och se så era mikrofoner fungerar. Om du känner dig osäker kan du logga in redan från 18:30 så kan vi hjälpa dig med tekniken.

https://us02web.zoom.us/j/82227756203?pwd=VTZMY0E1dmtGRXhwNStHSzN6b1c3Zz09Ladda hem guide om hur du ansluter till mötet med Zoom


Ladda hem fullmakt


Ladda hem debiteringslängd


Ladda hem möteshandlignarÅrs- och revisionsberättelser, debiteringslängd samt förslag till inkomst- och utgiftsstat kommer att finnas tillgängliga på Lindome bibliotek och på hemsidan i februari månad 2021 inför årsstämman. Notera att för att en medlemsfastighet skall ha rösträtt på stämman behöver samtliga ägare av fastigheten närvara eller representeras med fullmakt.


Ladda hem senaste medlemsbrevet här
Rekrytering
Styrelsen har inte lyckats rekrytera en förvaltare under året och kommer att fortsätta leta efter en lämplig person under 2021. Arbetet innebär skötsel av föreningens operativa verksamhet på dagtid,exempelvis granskning och beräkning av faktureringsunderlag, kontroll av status på våra vägar osv.
Känner du någon som har kompetenser för den här typen av tjänst är styrelsen väldigt intresserad av att få förslag.


På den här hemsidan finns information om bestämmelser samt om vad som händer inom vägföreningen. Om du är entreprenör och ska utföra arbeten inom vägföreningens områden så finns här bestämmelser samt ansökningsblanketter för schaktningsarbeten.


För att utföra akutarbeten VA och EL/TELE finns ett formulär för att förenkla öppningsanmälan. Vänligen tänk på att en ansökningsblankett ska skickas in inom 24 h.


Om du är medlem i föreningen och ska utföra ett större arbete på din fastighet som medför tunga transporter så ska du anmäla detta enligt våra bestämmelser.


För er som medlem är det viktigt att känna till bestämmelser för växtlighet, utplacering av blomlådor/farthinder samt ägarbyte.


Vill du lämna ett meddelande eller vill att styrelsen ska ta upp något kan du använda formuläret som finns under Kontakt.