Start

LINDOME VÄGFÖRENING

Välkommen till Lindome vägförenings hemsida

På dessa sidor finns information om bestämmelser samt om vad som händer inom vägföreningen. Om du är entreprenör och ska utföra arbeten inom vägföreningens områden så finns här bestämmelser samt ansökningsblanketter för schaktningsarbeten.


För att utföra akutarbeten VA och EL/TELE finns ett formulär för att förenkla öppningsanmälan. Vänligen tänk på att en ansökningsblankett ska skickas in inom 24 h.


Om du är medlem i föreningen och ska utföra ett större arbete på din fastighet som medför tunga transporter så ska du anmäla detta enligt våra bestämmelser.


För er som medlem är det viktigt att känna till bestämmelser för växtlighet, utplacering av blomlådor/farthinder samt ägarbyte.


Vill du lämna ett meddelande eller vill att styrelsen ska ta upp något kan du använda formuläret som finns under Kontakt.