BESTÄMMELSER

För att vägföreningens områden ska fungera och se ordentliga ut så har det tillkommit en del bestämmelser som gäller inom Lindome vägföreningsområde. Det är av väsentlig betydelse att dessa bestämmelser följs av medlemmar och entreprenörer som bor eller utför arbeten inom området.


Det är särskilt viktigt att större arbeten anmäls till föreningen, även om arbetet avser egen tomtmark.Ansökningshandlingar hittar du under "Blanketter"