Akuta el- & telearbeten

LINDOME VÄGFÖRENING

Akuta EL- och TELE-arbeten


Formuläret på denna sida är till för att förenkla anmälan om akuta EL- och TELE-arbeten.


Användandet av formuläret förutsätter att dokumenten "Bestämmelser vid schaktningsarbeten" och "Bestämmelser för arbeten på och invid föreningens vägar" har lästs igenom och följs.


Ansökningsblankett med detaljer skickas in inom 24 tim (se länk till blankettennedan).


Formuläret används både vid anmälan om akutarbeten samt när arbetet är utfört.


Lindome vägförening kommer därefter att sända faktura på de kostnader som uppstått vid den slutliga återställningen.

Länkat till dokument


Bestämmelser vid schaktningsarbeten


Bestämmelser vid arbeten på och invid föreningens vägar


Ansökningsblankett för arbetet (kan sändas in med e-post till info@lindome-vf.se

WORD-format    PDF-format

Öppningsanmälan
Ansökan med detaljer inom 24 h
Arbetet klart