Akuta VA-arbeten

LINDOME VÄGFÖRENING

Akuta VA-arbeten


Formuläret på denna sida är till för att förenkla anmälan om akuta VA-arbeten från Mölndals Stad.


Användandet av formuläret förutsätter att dokumenten "Bestämmelser vid schaktningsarbeten" och "Bestämmelser för arbeten på och invid föreningens vägar" har lästs igenom och följs.


Formuläret används både vid anmälan om akutarbeten samt när arbetet är utfört.


Lindome vägförening kommer därefter att sända faktura på de kostnader som uppstått vid den slutliga återställningen.

Öppningsanmälan
Arbetet klart