Blomlådor & farthinder

Ansökan om tillstånd för blomlådor eller fartdämpande hinder skall skickas in till Mölndals stad kontaktcenter.

Kommunens trafikingenjörer tar beslut om dess lämplighet, utformning och placering.


Kontaktcenter Mölndal