Centern

LINDOME VÄGFÖRENING

Information om mötet med Centern

Övertagande av vägföreningar möte nr 5

2018-05-22

CENTERN


Plats Labacka Kållered


Närvarande från vägföreningarna: Lars Olov Dahlund LVf, Lennart Malby LVf, Lennart Bengtsson KVf, Bengt Wahlstedt KVf

Närvarande från Centern: Ingemar Johansson


Syftet med mötet var att få Centerns syn på Mölndals stads övertagande av Lindome, Kållered vägföreningar samt en väg från Tulebo vägförening. Vi ville också att Centern skulle bli orienterad hur vi ser på övertagandet.


1  Vägföreningarna orienterade om verksamheten


Lindome och Kållered vägföreningars representanter orienterade om hur ekonomi och omfattning av verksamheten är.


Bland annat tas frågan om orättvisa genom att de som är medlemmar betalar medlemsavgift för vägunderhållet samt även via skattsedeln. De som bor utanför vägföreningarnas områden betalar enbart via skattsedel men får fullt ut använda vägarna inom vägföreningarnas områden.


Ekonomi och medlemsantal redovisades enligt nedan.


                                    Lindome VF               Kållered VF

Medlemsantal             1000                           400

Medlemsavgift            450/enhet                  1000/enhet

Antal km väg              ca 28 km                     ca 10 km

Kommunalt bidrag     660 kkr                       430 kkr


Styrelserna i vägföreningarna var lite orolig för det planarbete som eventuellt kommer att ske i samband med övertagande. Det får inte uppstå kostnader för fastighetsägarna i och med att det blir detaljplanerat.


Vägföreningarna poängterade att det var viktigt att medlemmarna får reda på hur Centern ställer sig till ett övertagande. Ingemar J meddelar att Centern har detta med i sitt valmanifest.


2.  Centerns syn på övertagande


Centern såg positivt på ett övertagande av vägföreningar och var tacksam för orienteringen de fått av vägföreningarna.


Centern ansåg att kommunen skulle vara ansvariga för hela vägnätet.


3.  Sammanfattning


Ett positivt möte med positiva besked.