Liberalerna

LINDOME VÄGFÖRENING

Information om mötet med Liberalerna

Övertagande av vägföreningar möte nr 6

2018-05-30

LIBERALERNA


Plats Liberalernas lokal i Mölndal


Närvarande från vägföreningarna: Henrik Jansson LVf, Lennart Malby LVf, Lennart Bengtsson KVf

Närvarande från Liberalerna: Elin Andersson och Marcus Vlaesson


Syftet med mötet var att få Liberalernas syn på Mölndals stads övertagande av Lindome, Kållered vägföreningar samt en väg från Tulebo vägförening. Vi ville också att Liberalerna skulle bli orienterad hur vi ser på övertagandet.


1. Vägföreningarna orienterade om verksamheten


Lindome och Kållered vägföreningars representanter orienterade om hur ekonomi och omfattning av verksamheten är.


Bland annat tas frågan om orättvisa genom att de som är medlemmar betalar medlemsavgift för vägunderhållet samt även via skattsedeln. De som bor utanför vägföreningarnas områden betalar enbart via skattsedel men får fullt ut använda vägarna inom vägföreningarnas områden.


Ekonomi och medlemsantal redovisades enligt nedan.


                                           Lindome VF                        Kållered VF

Medlemsantal                  1000                                    400

Medlemsavgift                 450/enhet                           1000/enhet

Antal km väg                    ca 28 km                             ca 10 km

Kommunalt bidrag           660 kkr                               430 kkr


Styrelserna i vägföreningarna var lite orolig för det planarbete som eventuellt kommer att ske i samband med övertagande. Det får inte uppstå kostnader för fastighetsägarna i och med att det blir detaljplanerat.


Vägföreningarna poängterade att det var viktigt att medlemmarna får reda på hur Liberalerna ställer sig till ett övertagande.


2. Liberalernas syn på övertagande


Liberalerna såg positivt på ett övertagande av vägföreningar och har med det i sitt valprogram.


Enligt Liberalerna kommer nog övertagandet ta tid beroende på de att nya detaljplaner krävs.


 

3. Sammanfattning


Ett positivt möte med positiva besked vilket ser ljust ut för framtiden.