Miljöpartiet

LINDOME VÄGFÖRENING

Information om mötet med Miljöpartiet

Övertagande av vägföreningar möte nr 3

2018-05-04

MILJÖPARTIET


Plats Mölndal stadskontor


Närvarande från vägföreningarna: Lars Olov Dahlund LVf, Lennart Malby LVf, Lennart Bengtsson KVf, Bengt Wahlstedt KVf

Närvarande från miljöpartiet: Ulrika Frick och Hans Lundin


Syftet med mötet var att få Miljöpartiets syn på Mölndals stads övertagande av Lindome, Kållered vägföreningar samt en väg från Tulebo vägförening. Vi ville också att Miljöpartiet skulle bli orienterat hur vi ser på övertagandet.


1.  Vägföreningarna orienterade om verksamheten


Lindome och Kållered vägföreningars representanter orienterade om hur ekonomi och omfattning av verksamheten är.


Bland annat tas frågan om orättvisa genom att de som är medlemmar betalar medlemsavgift för vägunderhållet samt även via skattsedeln. De som bor utanför vägföreningarnas områden betalar enbart via skattsedel men får fullt ut använda vägarna inom vägföreningarnas områden.


Ekonomi och medlemsantal redovisades enligt nedan.


                                        Lindome VF              Kållered VF

Medlemsantal                 1000                           400

Medlemsavgift               450/enhet                   1000/enhet

Antal km väg                  ca 28 km                    ca 10 km

Kommunalt bidrag         660 kkr                      430 kkr


Styrelserna i vägföreningarna var lite oroliga för det planarbete som eventuellt kommer att ske i samband med övertagande. Det får inte uppstå kostnader för fastighetsägarna i och med att det blir detaljplanerat.


2.  Miljöpartiets syn på övertagande


Miljöpartiet såg positivt på ett övertagande av vägföreningar. Man ansåg att det kanske kunde ta några år innan Mölndals stad tagit över i sin helhet, beroende på vilket beslut som kommer att fattas i kommunstyrelsen och sedermera i kommunfullmäktige.


Miljöpartiet ansåg att det ej skulle förekomma sådana här orättvisor utan att kommunen skulle vara ansvariga för hela vägnätet.


3.  Sammanfattning


Ett positivt möte med positiva besked vilket ser ljust ut för framtiden.