Möten

LINDOME VÄGFÖRENING

Vägföreningarna


Övertagande av vägföreningar möte nr 1

2018-04-18


Plats Kållered


Närvarande: Lars Olov Dahlund LVf, Jan Anderberg LVf, Lars Henrik Benzel KvF, Lennart Bengtsson KvF, Jan Grimmefelt KVf, Carina Lund KVf, Bengt Wahlstedt KVf


Mötets syfte var att vi skulle gå igenom frågor som vi skall ställa på Mötet med tekniska förvaltningen i Mölndal tisdagen 24 april angående Mölndals eventuella övertagande av vägföreningarna.


1.  Vilka frågor vill vi ha svar på.


Mötet enades om att nedanstående frågor skulle vi vilja få svar på


• Hur har man fått fram kostnader på 5 miljoner?

• Hur har man beräknat den höga kostnaden för att upprusta vägföreningarnas vägnät till kommunal standard då det i verkligheten är Vf som har högre kvalité än vad Mölndal har.

• Hur går ärendet mellan olika instanser inom kommunen ss. Trafikverket, trafiknämnd, kommunstyrelse och ev. flera instanser?


Detta är frågor vi kom överens om att ta upp. Om vi under tiden till mötet kommer på flera så kan vi lista dom så vi inte glömmer av dom under själva mötet.


2.  Övrigt


• L.O.Dahlund har fått en förfrågan från Mölndal om hur många m2 väg LVf har. Detta borde väl Mölndal kunna se själva m.h.a. sina egna kartor o.d. eller är det ett nytt påfund.

• Vägföreningarna har stor svårighet att skaffa medlemmar till styrelser. Vad händer om vi inte kan få någon till en styrelse och Mölndal inte tar över?


3.  Ytterligare möte


• Efter detta möte (24 april) har vi säkerligen ett antal ytterligare frågor och vill ha ett ytterligare möte. Vid det mötet vill vi  att berörda politiker skall närvara. Ett övertagande är en stor fråga för vägföreningar och för ett tusental av Mölndals medborgare.

Tekniska förvaltningen


Övertagande av vägföreningar möte nr 2

2018-04-24


Plats Mölndal


Närvarande från vägföreningarna: Lars Olov Dahlund LVf, Jan Anderberg LVf, Lennart Bengtsson KvF, Bengt Wahlstedt KVf, Lennart Malby LVf.


Mötets syfte var att vi skulle få svar på några av våra frågor till tekniska förvaltningen angående Mölndals eventuella övertagande av vägföreningarna.


1.  Frågor möte 2018-04-18


• Hur har man fått fram kostnader på 5 miljoner för driften de första åren?

• Tekniska förvaltningen har använt en schablon, vilket innebär att kostnaderna blir betydligt högre än för vägföreningarna.

• Hur har man beräknat den höga kostnaden för att upprusta vägföreningarnas vägnät till ”kommunal standard” då det i verkligheten är Vf som har högre kvalité än vad Mölndal har.

• Frågan kommer att utredas igen. Utredare åker ut och tittar på standarden på vägföreningarnas vägar.

• Hur går ärendet mellan olika instanser inom kommunen ss. förvaltningen, trafiknämnd, kommunstyrelse och ev. flera instanser?

• Tekniska förvaltningen utreder på uppdrag av tekniska nämden.

• Tekniska nämnden beslutar om ärendet skall gå vidare till kommunstyrelsen.

• Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärendet och lämnar det eventuellt till kommunstyrelsen för beslut.

• Kommunstyrelsen beslutar i ärendet och om det behövs ytterligare utredning skickar det tillbaka till tekniska nämden.

• Kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet.


För att poverka beslutet finns det tre instanser vi som vägföreningar kan påverka, tekniska förvaltningen, kommunstyrelsen, kommunalfullmäktige.


2.  Övrigt


• Vägföreningarna har stor svårighet att skaffa medlemmar till styrelser. Vad händer om vi inte kan få någon till en styrelse och Mölndal inte tar över?


3.  Möte med politiska partier


• Beslutades att vägföreningarna skulle försöka få till möten med samtliga politiska partier, helst under maj månad.