Nya Moderaterna

LINDOME VÄGFÖRENING

Information om mötet med Nya Moderaterna

Övertagande av vägföreningar möte nr 9

2018-06-13

Nya Moderaterna


Plats: Nya Moderaternas lokal i Mölndal


Närvarande från vägföreningarna:  Lennart Bengtsson KVf, Carina Lund KVf, Jan Grimmefält KVf och Lennart Malby LVf.

Närvarande från Nya Moderaterna:  Mölndal Södra: Johan Ahlsell, Per Malm, Kristian Vramsten och Kajsa Hamnén


Syftet med mötet var att få Nya Moderaternas syn på Mölndals stads övertagande av Lindome, Kållered vägföreningar samt övriga vägföreningar i Lindome/Kållered. Vi ville också att nya Moderaterna skulle bli orienterade hur vi ser på övertagandet.


1. Vägföreningarna orienterade om verksamheten


Lindome och Kållered vägföreningars representanter orienterade om hur ekonomi och omfattning av verksamheten är.


Bland annat tas frågan om orättvisa genom att de som är medlemmar betalar medlemsavgift för vägunderhållet samt även via skattsedeln. De som bor utanför vägföreningarnas områden betalar enbart via skattsedel men får fullt ut använda vägarna inom vägföreningarnas områden.


Ekonomi och medlemsantal redovisades enligt nedan.


                                                 Lindome VF                Kållered VF

Medlemsantal                         1000                           400

Medlemsavgift                        450/enhet                  1000/enhet

Antal km väg                          ca 28 km                     ca 10 km

Kommunalt bidrag                 660 kkr                       430 kkr


Styrelserna i vägföreningarna var lite oroliga för det planarbete som eventuellt kommer att ske i samband med övertagande. Det får inte uppstå kostnader för fastighetsägarna i och med att det blir detaljplanerat.


Vägföreningarna poängterade att det var viktigt att medlemmarna får reda på hur Nya Moderaterna ställer sig till ett övertagande.


2. Nya Moderaternas syn på övertagande


Nya Moderaterna såg positivt på ett övertagande av vägföreningarna och kommer att arbeta för att Mölndals stad kommer att ta över vägarna och att försöka få förvaltningen att göra en plan för övertagandet. Ett annat alternativ som diskuterades var att ge föreningarna ökade medel så att det blir kostnadsneutralt för föreningens medlemmar. De kommer också att undersöka hur övertagandet skett i andra kommuner där man inte gjort nya detaljplaner för området.

 

3. Sammanfattning


Ett positivt möte med positiva besked vilket ser ljust ut för framtiden.