Sverigedemokraterna

LINDOME VÄGFÖRENING

Information om mötet med Sverigedemokraterna

Övertagande av vägföreningar möte nr 4

2018-05-15

SVERIGEDEMOKRATERNA


Plats Lindome församlingscentrum


Närvarande från vägföreningarna: Lars Olov Dahlund LVf, Lennart Malby LVf, Lennart Bengtsson KVf, Carina Lund KVf.

Närvarande från Sverigedemokraterna: Tomas Dahlqvist och Tomas Olin.


Syftet med mötet var att få Sverigedemokraternas syn på Mölndals stads övertagande av Lindome, Kållered vägföreningar samt en väg från Tulebo vägförening. Vi ville också att Sverigedemokraterna skulle bli orienterade hur vi ser på övertagandet.


1.   Vägföreningarna orienterade om verksamheten.


Lindome och Kållered vägföreningars representanter orienterade om hur ekonomi och omfattning av verksamheten är.


Bland annat tas frågan om orättvisa genom att de som är medlemmar betalar medlemsavgift för vägunderhållet samt även via skattsedeln. De som bor utanför vägföreningarnas områden betalar enbart via skattsedel men får fullt ut använda vägarna inom vägföreningarnas områden.


Ekonomi och medlemsantal redovisades enligt nedan.


                                            Lindome VF            Kållered VF

Medlemsantal                    1000                       400

Medlemsavgift                   450/enhet              1000/enhet

Antal km väg                      ca 28 km                ca 10 km

Kommunalt bidrag             660 kkr                  430 kkr


Styrelserna i vägföreningarna var lite oroliga för det planarbete som eventuellt kommer att ske i samband med övertagande. Det får inte uppstå kostnader för fastighetsägarna i och med att det blir detaljplanerat.


Vägföreningarna poängterade att det var viktigt att medlemmarna får reda på hur Sverigedemokraterna ställer sig till ett övertagande.


2.   Sverigedemokraternas syn på övertagande


Sverigedemokraterna såg positivt på ett övertagande av vägföreningarna och var tacksamma för den orientering vi som vägföreningarna gett dom.


Sverigedemokraterna ansåg att det ej skulle förekomma sådana här orättvisor utan att kommunen skulle vara ansvariga för hela vägnätet.


3.   Sammanfattning


Ett positivt möte med positiva besked vilket ser ljust ut för framtiden.