Vänsterpartiet

LINDOME VÄGFÖRENING

Information om mötet med Vänsterpartiet

Övertagande av vägföreningar möte nr 7

2018-06-05

VÄNSTERPARTIET


Plats Lindome församlingscentrum


Närvarande från vägföreningarna: Lars Olov Dahlund LVf, Lennart Malby LVf, Lennart Bengtsson KVf, Carina Lund KVf.

Närvarande från Vänsterpartiet: Lennart Svensson.


Syftet med mötet var att få Vänsterpartiets syn på Mölndals stads övertagande av Lindome, Kållered vägföreningar samt en väg från Tulebo vägförening. Vi ville också att Vänsterpartiet skulle bli orienterade hur vi ser på övertagandet.


1.Vägföreningarna orienterade om verksamheten.


Lindome och Kållered vägföreningars representanter orienterade om hur ekonomi och omfattning av verksamheten är.


Bland annat tas frågan om orättvisa genom att de som är medlemmar betalar medlemsavgift för vägunderhållet samt även via skattsedeln. De som bor utanför vägföreningarnas områden betalar enbart via skattsedel men får fullt ut använda vägarna inom vägföreningarnas områden.


Ekonomi och medlemsantal redovisades enligt nedan.


                                             Lindome VF                 Kållered VF

Medlemsantal                    1000                             400

Medlemsavgift                  450/enhet                    1000/enhet

Antal km väg                      ca 28 km                      ca 10 km

Kommunalt bidrag            660 kkr                         430 kkr


Styrelserna i vägföreningarna var lite oroliga för det planarbete som eventuellt kommer att ske i samband med övertagande. Det får inte uppstå kostnader för fastighetsägarna i och med att det blir detaljplanerat.


Vägföreningarna poängterade att det var viktigt att medlemmarna får reda på hur Vänsterpartiet ställer sig till ett övertagande.


2.Vänsterpartiets syn på övertagande


Vänsterpartiet såg positivt på ett övertagande av vägföreningar.


Vänsterpartiet ansåg att det ej skulle förekomma sådana här orättvisor utan att kommunen skulle vara ansvariga för hela vägnätet.


 

3.Sammanfattning


Ett positivt möte där vi kan konstatera att Vänsterpartiet anser att Mölndals stad skall inneha ansvaret för vägnätet inom tätbebyggt område.