VERKSAMHET

Lindome vägförenings verksamhetsområde är uppdelat i åtta områden och har benämningarna A-H. Inom dessa områden ansvarar vägföreningen för väghållningen. Belysning utefter dessa vägar ansvarar Mölndals stad för. Om det uppstår fel på gatubelysningen vänligen klicka här för mer info och felanmälan.

Detaljkartor

För att kunna se mer detaljer kan ni gå till karta för respektive område. Använd länkarna här under.